Drogen bij Opti-Dry

Home / Drogen bij Opti-Dry

Drogen bij Opti-Dry

Het probleem met drogen

Wanneer producten gedroogd worden dan dient het water dat zich in het product bevindt via het oppervlak verwijderd te worden. Er moet dus een drijvende kracht opgewekt worden om het water naar het oppervlak te krijgen. In veel gevallen wordt het water aan het oppervlak weg genomen door er warme, onverzadigde lucht langs te voeren. Het water dat zo wordt afgevoerd, wordt weer van binnenuit aangevuld. Dit gebeurt echter relatief langzaam, vooral bij wat grotere of volumineuzere producten zoals paprika’s, tomaten, uien en knoflook. Natuurlijk kan de temperatuur van de lucht verhoogd worden tot wel 100 °C maar dat gaat meestal ten koste van de kwaliteit zoals kleur, geur en inhoudsstoffen van het eindproduct.

De oplossing van Opti-Dry

Naast het geforceerd toepassen van (warme) onverzadigde lucht passen wij microwave technologie toe. Microwave golven dringen een aantal centimeters door in het product. Daar worden alleen de watermoleculen aangeslagen en komen ze in beweging. Hierdoor neemt het transport van de watermoleculen naar het oppervlak sterk toe en dus ook de droogsnelheid.

Het resultaat

Een snelle droging bij relatief lage temperatuur tegen aantrekkelijke kosten. Veel producten kunnen en mogen niet gedroogd worden bij verhoogde temperatuur, pakweg tussen 50 en 100 °C. Bij deze hogere temperaturen neemt vaak de kwaliteit van het eindproduct sterk af. Door het toepassen van microwave technologie zijn wij in staat om bij omgevingstemperatuur toch snel te drogen. Kleur-, geur-, smaak- en inhoudsstoffen blijven beter gehandhaafd.

De kosten

Natuurlijk bestaan de droogkosten voor een deel uit energiekosten. De praktijk is echter dat het grootste deel van de kosten de handelingskosten zijn d.w.z. vooral uren die nodig zijn voor en na het drogen. Afhankelijk van de dichtheid en de afmetingen van het te drogen product kunnen we per charge 1 à 1.5 ton product verwerken. De droogtijd bedraagt vaak rond de 24 uur.
Stel dat er 10% droge stof aanwezig is in een product en we gaan uit van 1,5 ton uitgangsmateriaal dan dient er 1,35 ton water verwijderd te worden om het product volledig droog te krijgen. Voor minder dan 1 euro per kg verwijderd water zijn wij in staat om uw product te drogen.